Add CSS based dropdown menu to blogger

NEWS

17 March 2013

නිවසක සැලැස්‌ම තීරණය කිරීම

ගෘහයක සැලැස්‌ම තීරණය කර ගැනීමේදී අවශ්‍ය කාමර ගණන මෙන්ම අනෙකුත් යෝග්‍යතාවයන් ගැනද කල්පනා කර බැලිය යුතුය. නිදන කාමර කීපයක්‌ තිබීමේදී ප්‍රධාන නිදන කාමරයට වඩා සුදුසු ප්‍රදේශය ගැන වැටහිමක්‌ ලබා ගත යුතුය. ගෙයි ඊසාන දිශාව තුළ ප්‍රධාන නිදන කාමරය තැනීමෙන් ගෘහ ප්‍රධානියාගේ මෙන්ම පවුලේ සතුටද වර්ධනය වේ. සැමියා හා බිරිඳ ගේ ලිංගික ජීවිතය මෙන්ම ආදරය කරුණාව වැනි මනුෂ්‍ය ගුණධර්මයන් වර්ධනය සලසන මේ පෙදෙස වඩාත් යෝග්‍ය වේ. අනෙකුත් නිදන කාමර පිහිටීමේදී නිරිත ප්‍රදේශයේ තිබෙන යෝග්‍යතාවය ඉහළය. බටහිර හා වයඹ ප්‍රදේශ එතරම් සුභදායී නැති බව තේරුම්ගත යුතුය. ගිනිකොණ ප්‍රදේශය තුළ මුලු තැන් ගෙය තැනිමෙන් අවශ්‍ය ශක්‌තිය ලබා ගැන්මට උපකාරී වේ. ගිනිකොණ නොමැති තැන වයඹ ප්‍රදේශය මේ සඳහා ගන්නේ ඉඩමේ දිශා ගතවීමේදී ගිනිකොණ නොගත හැකි අවස්‌ථාවලදීය. විසිත්ත කාමරය නොහොත් ආලින්දය ගෙට ඉදිරිපසින් ගැනීම කරන බැවින් නැගෙනහිරට හා උතුරට මුහුණලා තිබෙන ගේ දොර වල ගෙට ආලෝකය පැමිණෙන ආකාරයට සකසා ගත යුතුය. එසේම ගෙයි බ්‍රහ්ම පාදය මේ ප්‍රදේශයට වැටීම අසුභ නැත. නමුත් එය නිදහස්‌ව තැබීම මෙන්ම කසළ ආදියෙන් ද ඈත්ව තිබීම වඩාත් වැදගත් වේ.

මෙලෙස තමන්ට අවශ්‍ය කාමර ගබඩා කාමර මුල්තැන් ගෙවල් මෙන්ම විසිත්ත කාමර ද පිහිටුවාලීමෙන් පසු කල්පනා කළ යුත්තේ ගෙයට සාපේක්‍ෂව ගෘහ ආර්ථික කටයුතු පවත්වා ගෙන යැමට ස්‌ථාන තෝරා ගැනීමයි.
පැරණි ගෙවල්වල මුලුතැන්ගේ නොහොත් උයන ගෙය ගෙට බාහිරින් තැනුවකි. එයට එක්‌ හේතුවක්‌ වන්නේ දර වලින් නැගෙන රශ්මිය හා දුම ගෙතුළට පැමිණීම සුදුසු නොවීමයි. ඒ අනුව ගෙට සාපේක්‍ෂව උයන ගෙය ගිනිකොණ දිශාවෙන් තැනීමට බාධාවක්‌ නැත. ගෙදර කිරි හරක්‌ සිටියහොත් එම ගව ගාල ගෙට ඊශාන දිගින් තැනීම පැරණි සිරිතයි. සෙක්‌කු ආදී කර්මාන්ත ගෙට ළංව තිබීමේදී ඒවා ගෙට වයඹ දිගින් පිහිටුවාලීම වඩාත් යෝග්‍ය වෙයි. පුරාණ මය මතයේ මේ පිහිටුවීම් ගැන දක්‌වා ඇත්තේ මෙසේය.

සව්ම දිශාවේ නිසි අස්‌ ගාලය - කසල ගෙඩාත් ඒ දිගට සලාලය

ඊසාන දිග ගව මහිසට ගාලය - මුලුතැන්ගෙය ගිනි කොණේ තනාලය

යම දිග මලසුන් ගෙය තනමින්නේ ඊසාන දිග කෝවිලට ඔබින්නේ

ගිහින් වසන ගෙය මෙලෙස ඔබින්නේ ඉසිවර කී සළකුණයි බොලන්නේ

වැසිකිළි වල පිහිටුවීමේදී ගෙට වයඹ දිගින් හෝ නිරිත දිග අඩි දහයකට එහා යන දුරකින් ඒවා තනා ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. පෙර ගෘහ ආසන්නයේ වැසිකිළි ආදාය තනා නොගත්හ. ඊට හේතුව වාස්‌තු පුරුෂයා ගේ ගෘහ පිණ්‌ඩය තුළ කසළ හෝ මළ අපද්‍රව්‍ය වලට තැනක්‌ දීමෙන් ගෙයි සෞභාග්‍ය අපතේ යාමයි. නමුත් වර්තමානයේ නිදනකාමරයට යාබදවම වැසිකිළි හෝ නාන කාමර පිහිටුවා ගැනීමට සැලසුම් අඳිති. මෙය අනුමත කළ යුතු කාරණයක්‌ නොවේ.

වත්මන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ කැමැත්ත මේ ගෘහාංගය අවශ්‍ය පරිදි නිදන කාමර තුළම පිහිටුවීමයි. ඊසාන දිග නිදන කාමරය ඇතොත් එයට යාබදවම මෙලෙස වැසිකිළිs පිහිටුවාලීමේදී වාස්‌තු පුරුෂයාගේ හිසට ලැබෙන පීඩනයට සුලුපටු නොවේ. කොමෝඩ් හෝ වැසිකිළි පෝච්චි වල මළ අප ද්‍රව්‍යයට දිගටම ර¹ නොසිටියද සුලු අවස්‌ථාවක වුවද එලෙස පැවතීම මගින් නිදන කාමරයට ලැබෙන ශාන්තිය විනාශ මුඛයට යති. එම නිසා මේ තත්ත්වය මගහරවා ගැනීම වඩාත් සුදුසුය. දෙමහල් නිවාස තැනීමේදී ද සැලසුම්කරුවන්ගේ උත්සාහය නම් ඉඩ අපතේ නොහැර වැසිකිළිය පිහිටුවාලීමයි. එහිදී පවුලේ අඹු සැමි දෙපළට පහසුවක්‌ ඇති කළ යුතු බැවින් මෙලෙස නිදන කාමරය අසලම වැසිකිලිය පිහිටවීමට අදහස්‌ කරති. එහිදී කළ යුත්තේ ඊෂාන මග හැර උතුර දිශාවද මග හැර වයඹට වැසිකිළිය සංක්‍රමණය කර ගැනීමයි. එම අවස්‌ථාවලදී නිරිත ප්‍රදේශය නිදනකාමරයට ගැනීමෙන් ද වැසිකිළිය ගෙට බාධාවක්‌ නොවන පරිදි පිහිටුවාලිය හැකිය. මේ සඳහා නිතරම සැලසුම්කරුවන් සමග සාකච්ඡා කිරීම වඩාත් වැදගත්ය. ගෙයි අලංකාරයට පමණක්‌ ප්‍රමුඛත්වය දීමෙන් වෙන හානිය මෙහිදී ගෘහ ස්‌වාමීන් වටහා ගත යුතුවා මෙන්ම සැලසුම් ශිල්පීන්ටද අවබෝධකර දියයුතුය.
යාවත්කාලීනය 2016-09-01

කතුහිමිය @ 2016 පන්නිලගේ නිලන්ත දයා කුමාර
සියළු හිමිකම් අැවිරිනි.